ANIBIA

Historia, definicja i funkcje reklamy

Znajomość tego jaka jest historia, definicja czy funkcje reklamy, umożliwia stanie się bardziej świadomym zarówno Reklamodawcą jak i Konsumentem reklamy. Dzięki tej wiedzy unikniesz złapania się w pułapki zastawiane przez reklamę nieetyczną. Nauczysz się właściwie rozumieć reklamę i świadomie się nią posługiwać.

Historia reklamy

Reklama już od starożytności jest częścią naszego życia, niezależnie od tego czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie. Trudno wskazać konkretną datę powstania pierwszej reklamy. Za Internetową Encyklopedią – Wikipedią można z pewnością stwierdzić, że jej geneza sięga czasów starożytnych. Już wtedy zaistniała reklama w formie ustnej i pisemnej.

Reklama pisemna

Reklama pisemna polegała na umieszczaniu różnego rodzaju szyldów, napisów i oznaczeń na budynkach kupieckich i usługowych. Ta forma reklamy wykorzystywana jest nieustannie do czasów obecnych.

Reklama ustna

Ta forma reklamy stosowana była głównie w handlu. Kupcy wykrzykiwali zaproszenia do zakupów u siebie, zachwalali swoje produkty i podkreślali ich zalety. Również ta forma reklamy jest obecnie używana. Zmienił się jedynie jej nośnik i sposoby informowania o produktach, usługach, czy ich zaletach.

Definicja reklamy

Reklama już od starożytności jest częścią naszego życia, niezależnie od tego czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie. Wiedza czym jest reklama i jakie pełni funkcje pozwala stać się bardziej świadomym Reklamodawcą lub Konsumentem reklamy oraz unikać pułapek zastawionych przez reklamę nieetyczną.

Świadomie i etyczne posługiwanie się reklamą przyczynia się do rozwoju ekonomicznego reklamodawców oraz zwiększenie zamożności społeczeństw i państw.

Reklama w obecnych czasach stała się niezbędną częścią każdej działalności publicznej, która ma ambicję rozwijać się, stawać się rozpoznawalną, docierać do nowych konsumentów i budować wokół nich społeczności.

Reklama mimo, że jest nieodłączną częścią życia w społeczeństwie i intuicyjnie rozumiemy czym ona jest, to jednak nie doczekała się jeszcze jednej, powszechnie uznanej definicji. Reklamą interesuje się wiele dziedzin naukowych, które rozpatrują różne jej aspekty i interpretują na różne aspekty. W stworzeniu jednej, powszechnie uznanej definicji reklamy przeszkadza również fakt nieetycznego wykorzystywania reklamy. Również sama różnorodność form i środków reklamy sprawiają, że stworzenie ogólnej definicji do tej pory się nie powiodło.

Z pomocą w określeniu czym jest reklama przychodzi etymologia słowa „reklama”. Pochodzi ono z języka łacińskiego od czasownika „reclamare” – hałasować, robić wrzawę wokół czegoś. U swoich źródeł słowem tym posługiwano się na opisanie sytuacji, w których ktoś robiąc hałas chciał przyciągnąć uwagę innych osób i skupić ja na jakimś, przedmiocie, osobie czy sytuacji.

Według Słownika Języka Polskiego PWN  słowo „reklama” ma dwa znaczenia:

  1. „Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług”.
  2. „Plakat, napis, ogłoszenie, krótki film itp. służące temu celowi”.

Z kolei internetowa encyklopedia Wikipedia reklamę definiuje jako „informację połączoną z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki)”.

Encyklopedia promocji i reklamy definiuje reklamę „zaprogramowane działanie za pomocą zespołów różnorodnych środków przekazu, w celu zjednania swobodnej decyzji odbiorców.

Uporządkowując powyższe wiadomości można zaproponować następującą definicję reklamy:

Reklama to zbiór działań dążących do dotarcia z informacją do odbiorcy – za pomocą różnych technik i nośników – w celu zwrócenia jego uwagi na konkretny produkt, markę, usługę czy podmiot. Skutkiem końcowym ma być pozytywna odpowiedź odbiorcy, wyrażająca się konkretnym działaniem, np. zainteresowaniem ofertą, zakupem, usługą czy informacją.

Funkcje reklamy

Funkcja informacyjna

Podstawową funkcją reklamy jest informowanie o istnieniu konkretnego produktu, usługi, podmiotu. W perspektywie dalszej reklama ma za zadanie przedstawienie podstawowych, wyróżniających właściwości reklamowanego przedmiotu. Dzięki temu umożliwia ona odbiorcy podjęcie decyzji o potencjalnym zakupie, zainteresowaniu usługą lub reklamowanym podmiotem.

Reklama dostarcza wiedzy dotyczącej nowych produktów, firm, technologii, usług, itp. Głównym zadaniem funkcji informacyjnej reklamy jest budowanie świadomości i rozpoznawalności reklamowanego podmiotu, promowanie produktów i usług, przy jednoczesnym eksponowaniu ich wyjątkowych właściwości, zalet i różnic między nimi a ich „konkurentami”.

Funkcja nakłaniająca

Jedną z funkcji reklamy jest skłonienie odbiorcy do podjęcia konkretnych, z góry założonych działań, np. zakupu produktu, zainteresowania usługą czy reklamowanym podmiotem (np. instytucją, fundacją, kampanią społeczną). Ta funkcja nosi również nazwę „perswazyjnej”. Reklama ma za zadanie przekonać odbiorcę, że reklamowany przedmiot, podmiot, usługa jest właśnie tym, czego odbiorca potrzebuje lub poszukuje, a przy tym posiada on lepsze parametry, cechy, właściwości, cenę niż produkty czy usługi konkurencyjne.

Funkcja przypominająca

Głównym założeniem reklamy, która spełnia funkcję przypominającą jest budowanie społeczności wokół konkretnego podmiotu, marki, usługi. Celem jest wytworzenie u odbiorcy reklamy lojalności, poczucia wyjątkowości czy przekonania o słuszności wyboru tej konkretnej marki czy usługi. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest przekaz reklamowy utrwalający informację o wyższości jednych produktów i usług nad innymi, konkurencyjnymi. Przekonanie konsumenta reklamy o elitarności produktu bardzo często łączy do z marką czy usługą na długie lata i jest bardzo pożądane przez podmioty reklam.

Funkcja ekonomiczna

Jednym z pożądanych skutków reklamy jest zwiększenie konsumpcji, a co za tym idzie również rozwój reklamodawcy, a także rozwój gospodarczy miast, regionów czy państw. Przyczynia się ona zatem do zwiększania ogólnej zamożności społeczeństw. Świadomi reklamodawcy traktują reklamę jako inwestycję, która ma przynosić zyski w perspektywie krótko i długoterminowej. Odpowiednio kształtowana strategia reklamowa przynosi wymierne zyski, zwiększa świadomość marki, rozpoznawalność, pozwala zdobywać nowe rynki i nowych klientów.

Funkcja edukacyjna

Reklama to potężne narzędzie oddziaływania, tworzenia i utrwalania wzorców kulturowych. Etycznie wykorzystując reklamę można promować pozytywne postawy ludzkie, obywatelskie, wartości humanitarne czy wzorce zachowań osobistych i społecznych. Reklama może być nośnikiem ogólnej wiedzy, świadomości społecznej, wrażliwości na sprawy społeczne, itp.

Podsumowanie

Reklama już od starożytności jest częścią naszego życie, niezależnie od tego czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie. Wiedza czym jest reklama i jakie pełni funkcje pozwala stać się bardziej świadomym Reklamodawcą lub Konsumentem reklamy oraz unikać pułapek zastawionych przez reklamę nieetyczną.

Świadomie i etyczne posługiwanie się reklamą przyczynia się do rozwoju ekonomicznego reklamodawaców oraz zwiększenie zamożności społeczeństw i państw.

Reklama w obecnych czasach stała się niezbędną częścią każdej działalności publicznej, chcącej się rozwijać, stawać rozpoznawalną, docierać do nowych konsumentów i budować wokół nich społeczności.

ZAMÓW WYCENĘ

Jeśli jesteś zainteresowany usługą reklamy w Google lub chciałbyś zasięgnąć więcej informacji, to zadzwoń lub napisz za pomocą formularza kontaktowego.

lub skorzystaj z formularza poniżej, za darmo i szybko otrzymasz ofertę

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anibia.pl