ANIBIA

Jak reklamować fundacje i stowarzyszenia w Internecie

reklama fundacji i stowarzyszeń w Internecie

Dynamika przyrostu tworzenia nowych organizacji non-profit stale rośnie. W 2020 roku było ich 95,2 tys., w tym 16 tys. fundacji. Zapewniły one 150,3 tys. pełnoetatowych miejsc pracy, które stanowią (1,4% przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej). Ramy prawne działania fundacji w Polsce opisane są w ustawie z dnia 04.12.202 (Dz.U.2020.2167). Fundacje są powoływane w celu realizacji ważnej misji społecznej, takiej jak np.:

– pomoc społeczna,
– działalność charytatywna,
– ochrona i promocja zdrowia,
– nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
– kultura sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji,
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

W zależności od stawianego sobie celu fundacje chcą docierać do konkretnych grup osób w określonej lokalizacji geograficznej lub nawet do całego społeczeństwa. Najlepszym medium do propagowania misji fundacji jest internet. Dostęp do niego posiada obecnie każdy, kto posiada smartfon. W roku 2020 aż 90,4 % gospodarstw domowych w Polsce posiadało dostęp do internetu.  Żadne inne medium nie może pochwalić się podobnym wynikiem dostępności. Internet zatem jest właśnie tym medium, które posiada odpowiednie możliwości dotarcia do tego „właściwego” odbiorcy. Dzięki niemu fundacje mogą spopularyzować w społeczeństwie swoją misję poprzez promowanie swojej strony internetowej, materiałów graficznych, klipy video, wydarzeń lub inicjatyw. Najlepsze do tego celu są dwie formy internetowego marketingu, który pozwolą szybko i skutecznie  osiągać stawiane cele: kampanie Google Ads oraz pozycjonowanie stron internetowych SEO pod kątem wyszukiwarek.

Jak powinien wyglądać dobry marketing dla fundacji? Poniżej opiszemy  dwie powyższe formy marketingu. Każda z nich ma swoje mocne i słabe strony, które trzeba znać, aby świadomie się nimi posługiwać. Poniżej opiszemy obie te formy. Pamiętaj! Jeśli potrzebna będzie profesjonalna pomoc, to zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy

Skuteczny marketing dla fundacji w Google Ads

Logo Google Ads

Jak się wyróżnić i przebić pośród tysięcy fundacji? W jaki sposób dotrzeć do tych osób, do których fundacja kieruje swoją misję? Po pierwsze poprzez zbudowanie świadomości i zaufania. Właśnie do tego celu zostało stworzone narzędzie Google Ads. Dzięki niemu użytkownicy wyszukiwarki Google, Google maps, aplikacji mobilnych, Youtube, stron partnerskich Google mogą mieć stały kontakt z Fundacją. Stałe docieranie do tych użytkowników z ideą fundacji, materiałami graficznymi lub wideo to podstawa nawiązania więzi osoba-idea-fundacja. Oto podstawowe cechy formy marketingu dla fundacji jaką jest Google Ads:

Zalety

 

Wady

Pozycjonowanie stron SEO – marketing dla fundacji i stowarzyszeń

Pozycjonowanie SEO

Strona internetowa to podstawowy nośnik misji fundacji. Jest ona również miejscem styku fundacja-odbiorca. Właściwe wykonanie strony, jej treść, struktura, estetyka, prostota i intuicyjność są bardzo ważną częścią procesu nawiązywania i wzmacniania więzi z odbiorcą. Idealnie będzie, jeśli  strona internetowa fundacji przyciąga, zachęca do zgłębienia swej treści i do zaangażowania się w misję. Nawet najlepsza i najładniejsza strona jest bezużyteczna, jeśli nie można jej łatwo odnaleźć w wyszukiwarce Google. Aby to było możliwe, warto podjąć kolejne działanie, jakim jest jest pozycjonowanie strony internetowej pod kątem wyszukiwarki. Wymaga ono wielu, specyficznych działań, które po krótce opisane są tutaj. Poniże opiszemy pokrótce najważniejsze cechy tego działania marketingowego.

Zalety

 

Wady

Podsumowanie

Właśnie zapoznałeś się z dwiema najważniejszymi formami marketingu w Internecia dla fundacji, stowarzyszeń i NGO. Jeśli potrzebujesz usługi Google Ads lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na jej temat, to zapraszam do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

ZAMÓW WYCENĘ

Jeśli jesteś zainteresowany usługą reklamy w Google lub chciałbyś zasięgnąć więcej informacji, to zadzwoń lub napisz za pomocą formularza kontaktowego.

lub skorzystaj z formularza poniżej, za darmo i szybko otrzymasz ofertę

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anibia.pl