ANIBIA

“Nie ma Cię w Internecie?
To znaczy, że nie ma Cię w ogóle!”

Polityka prywatności serwisu reklamy firm w internecie

Przed skorzystaniem z Serwisu zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Anibia.pl zajmującego się reklamą w Internecie. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis Anibia.pl, dalej nazwany Serwisem.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Ernest Janczyk, kontakt pod e-mailem [email protected]

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi:

– ustawą o ochronie danych osobowych,
– ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
– wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
– poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Ma On również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu ze względu na:

– rozwój technologii internetowej,
– ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
– rozwój naszego Serwisu internetowego.

O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce „Kontakt“.